Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Ten element nie zawiera żadnej treści
Oferta edukacyjna - zielona szkoła dla gimnazjum

 

Oferta edukacyjna - Warsztaty Regionalne

(poziom zajęć do uzgodnienia)

 

Temat: Charakterystyczne tańce Spisza

czas trwania zajęć: dwie jednostki lekcyjne

Cele zajęć:

- poznanie podstawowych tańców występujacych na Spiszu,

- umiejętność wykonywania podstawowych kroków czardasza, polki, chodzonego i babskiego,

- wskazanie roli tańca ludowego w obrzędowości wsi,

- integracja młodzieży poprzez zabawę - taniec,

Metoda: pogadanka, pokaz, zajęcia taneczne przy tradycyjnej spiskiej melodii.

 

Temat: Strój spiski

czas trwania zajęć: 2 jednostki lekcyjne

Cele zajęć:

- zapoznanie z bogactwem strojów ludowych występujacych na terenie Zamagurza Spiskiego,

- wyróżnienie trzech odmian stroju po polskiej części Spisza,

- uwrażliwienie na różnorodność motywów, wzorów i zdobień występujących w odmianach stroju spiskiego,

- wyszukiwanie określeń na części ubioru stroju regionalnego - wyrazy gwarowe,

- wyrabianie poczucia estetyki w ubiorze,

- nabywanie i kształtowanie cech osobowości (cierpliwość, dokładność, wytrwałość).

Metoda: pogadanka, burza mózgów, prezentacja multimedialna, pokaz, zajęcia z haftu.

 

 

"Szlakiem spiskich świętych, błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze: bł. ks. Józef Stanek oraz Mieczysława Faryniak - pustelnica i mistyczka"

 

"Mała pielgrzymka" szlakiem miejsc związanych z bł. ks. Józefem Stankiem: miejsce urodzenia - dom w Łapszach Niżnych oraz nawiedzenie relikwi w kościele pw. św. Kwiryna W Łapszach Niżnych.

Wycieczka do Dursztyna - nawiedzenie grobu i miejsc gdzie żyła i pracowała Mieczysława Faryniak.

Poznanie sylwetek (życiorysy) tych osób - prezentacja multimedialna.

 

 

 

 

 

 

 
Strona główna | Informacje o Ośrodku | Atrakcje turystyczne | Galeria zdjęć | Kontakt i lokalizacja
© Pijarski Ośrodek Edukacyjno - Rekolekcyjno - Wypoczynkowy w Łapszach Niżnych Pieniny.
 
Realizacja projektu: Verakom